Euro Aparthotel

Euro Aparthotel Tarnów

Regulamin Hotelu

1. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja.

2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

3. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

4. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 7:00 – 11:00.

5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenia przedłużenia pobytu gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości.

7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.

8. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00.

9. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

10. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • Bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu
  • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

11. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • Budzenie o oznaczonej godzinie
  • Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
  • Przechowywanie bagażu: hotel może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego

12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w recepcji.

13. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

14. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.

16. W pokojach obowiązuje zakaz palenia wszystkich wyrobów tytoniowych oraz E papierosów ( nie stosując się do zakazu osoba wynajmująca ponosi koszty dodatkowego sprzątania pokoju w kwocie 500 zł )

17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.